Organizacijski odbori

Članovi organizacijskog odbora

doc. dr.sc. Dinko Pivalica
prof. dr. sc. Damir Fabijanić
dr. med. Sandra Kuzmičić
dr. med. Mirela Stipić